Alle berichten

Pionieren in de wereld van de pillpick robot

Toepassing van het Dashboard Medicatie Doorlooptijd

De ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC  en iCON healthcare hebben gezamenlijk het Dashboard Medicatie Doorlooptijd (MD) ontwikkeld. Inzicht in doorlooptijd van het medicatieproces is voor het Erasmus MC van cruciaal belang bij het implementeren van de pillpick robot.

Het optimaliseren van het leverschema van het Erasmus MC is actueel vanwege de implementatie van de pillpick robot, die onderdeel uitmaakt van de centrale geneesmiddelenvoorziening in het Erasmus MC. In dit project wordt van scratch af aan uitgedacht hoe het magazijn en de processen ingericht moeten worden om het verzamelen en uitzetten met behulp van de pillpick robot zo veilig en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Het dashboard doorlooptijden wordt toegepast in het Erasmus MC om meer inzicht te krijgen in het aantal, aard en tijdstip van mutaties van medicatieopdrachten. Deze informatie wordt gebruikt om het leverschema van de apotheek naar de afdelingen te optimaliseren. Nu is gekozen om 1 keer per 24 uur te leveren. Wanneer op een bepaalde afdeling bijvoorbeeld structureel wijzigingen in medicatieopdrachten plaatsvinden om vier uur ’s middags, zou het efficiënter zijn om te leveren om vijf uur ’s middags, dan om twee uur ‘s middags.

Het Dashboard MD staat centraal in  het platform datamanaged medication services (DMS). DMS is een data discovery platform dat zorgt voor de continue monitoring van het complete medicatieproces. Door slim gebruik te maken van de vastgelegde data wordt de accuratesse en veiligheid van de dienstverlening van de apotheek verhoogd.