Terug naar home

Platform DMS

De route naar Datamanaged Medication Services wordt gerealiseerd op het data discovery Platform DMS. Centraal in Platform staat het Dashboard Medicatie Doorlooptijd. Dit Dashboard ondersteunt een tijdige en veilige medicatieverstrekking en monitort het proces van voorschrijven tot toedienen.

Daaromheen zijn satelliet dashboards met verdiepingen gericht op sturing van de financiën, logistiek en therapie. Voorbeelden hiervan zijn het Dashboard Add on geneesmiddelen of Clinical rules. Door het associatieve model van het Platform DMS is de data van alle satellieten met elkaar verbonden en kunnen analyses over het geheel worden gemaakt.

Download

Dashboard Add-on Geneesmiddelen

Dure geneesmiddelen bieden nieuwe behandelvormen, maar zijn tegelijk een financieel risico. Samenwerking tussen de medisch specialisten en de ziekenhuisapotheek is essentieel om dit proces goed “in control” te krijgen. Het dashboard Add-on Geneesmiddelen geeft de ziekenhuisapotheek de juiste informatie om samen met de medische specialisten grip te krijgen op dit complexe proces.

Dit is een dashboard specifiek gericht op het monitoren en analyseren van het proces dure geneesmiddelen en richt zich op de rol van de ziekenhuisapotheker. De app bestaat uit een rijke dataset, die is gevalideerd en garant staat voor de data governance. Het dashboard voorziet in een breed palet aan informatievragen op het voorschrijfgedrag, geregistreerde uitgiften, (nog) niet gedeclareerde uitgiften en rechtmatigheid van het gebruik dure geneesmiddelen.

Tot in detail biedt het dashboard inzage in:

 • Geneesmiddelverbruik in GPK (ATC niveau 3-5-7) en HPK per afnemer, kostenplaats, vakgroep en specialist.
 • Verbruik per indicatie, DBC-diagnose, patiënt of patiëntengroep in zowel aantallen als financieel.
 • Grootste stijgers en dalers (relatief en absolute omzet).
 • Nieuw voorgeschreven en niet meer voorgeschreven dure geneesmiddelen.
 • Kosteninzage per dure geneesmiddel (GPK en HPK).
 • Flexibele periodevergelijkingen.
 • Aantal behandelde patiënten en behandelkosten per patiënt.

Dashboard Clinical Rules

Bij de beoordeling van clinical rules worden grote hoeveelheden data gegenereerd. Het Dashboard Clinical Rules (CR) maakt het mogelijk om de kwaliteit van de individuele rules te beoordelen. Hierdoor kunnen de clinical rules worden aangescherpt, zodat de getoonde meldingen in relevantie toenemen. Met de bijbehorende Monitor CR is het mogelijk om verschillende van te voren vastgestelde  kwaliteitsindicatoren inzichtelijk te maken.

Het Dashboard CR kan op onderdelen verder worden afgestemd op de specifieke situatie van het ziekenhuis. Het Dashboard CR omvat de volgende onderdelen:

 • clinical rules per beoordeling per unieke, geanonimiseerde patiënt
 • meldingsniveau van een clinical rule per beoordeling
 • afhandeling van de melding
 • statuswijziging van de melding
 • ATC codering
 • verwerkingstijd per report, indien handelingen zijn geregistreerd
 • filtering per diverse tijdseenheden (dag, week, maand, kwartaal, jaar)

De data wordt onttrokken uit de Clinical Rules Reporter van Digitalis of andere leveranciers. De CCR analyseert geneesmiddelen niet op basis van één-op-één relaties, maar berekent real time de uitkomst van het complexe risicoprofiel van de patiënt, door middel van geanonimiseerde gegevens zoals lab-uitslagen, leeftijd, geslacht, geregistreerde (contra)indicaties en medicatie. Deze analyse vindt zowel proactief (incidentsignalering) als retrospectief (follow-up van een incidentmelding rekening houdend met tussentijdse interventies) plaats. Uiteindelijk wordt een advies op maat gegeven voor de patiënt.

Vragen, opmerkingen of anderzijds geïntereseerd in Medicatie Management? Neem dan contact met ons op:

+31 6 50 52 61 25
info@iconhc.nl
Utrechtseweg 129 3702 AC Zeist