Alle berichten

Round Table 5

Op donderdag 25 oktober om 16.00 uur was alles gereed om zeven ziekenhuisapothekers te ontvangen voor de Round Table Datamanaged Medication Services (RT DMS) in Zeist. In augustus van afgelopen jaar heeft dit plan gestalte gekregen in een gesprek met prof Hugo van der Kuy (hoofd apotheek Erasmus MC). Beiden dragen we de visie dat apothekers met het gebruik van data een grote stap voorwaarts kunnen zetten. “Als we met elkaar investeren kunnen we DMS snel realiseren”, zo trapte Hugo de Round Table af.

Alle zeven genodigde ziekenhuisapothekers gaven gehoor aan de uitnodiging en kwamen al dan niet met een collega vergezeld naar Zeist om deel te nemen aan de RT DMS. De Round Table begon met een inspirerend verhaal van Bart van Doesburg over data literacy. Hugo van der Kuy nam daarna het woord over en hield een gloedvol betoog over het nut van de Round Table. Hij zei zo mooi, ‘het is vandaag 25 oktober en we sluiten hier het pact van Zeist af over DMS.” Er volgde vijf presentaties over het gebruik en de mogelijkheden van data door de verschillende deelnemende apothekers. Leonie Verheul startte met het Dashboard Medicatie Doorlooptijd op basis van data van Jeroen Derijks van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Frank Rijnja (ZZP’er ziekenhuisapotheker) en Annemiek Zwetsloot sloten krachtig af met het Dashboard Add-on Geneesmiddelen.

Afsluitend wilde Hugo weten of we dit initiatief zo moeten voortzetten. Zes van de 7 reageerden daar positief op en vonden het een inspirerende avond met perspectief voor de toekomst.